08 August 2016

Konservimi pas germimeve arkeologjike eshte i domosdoshem

Konservimi  pas germimeve arkeologjike eshte nje proces mjaft i rendesishem.Ne rrenoajt e Sofratikes ai merr me shume rendesi per shkak te permbytjeve te dimrit.  Prof. Roberto Perna nga Universiteti i Maçeratës, gjatë misionit arkeologjik italian në Adrianopol udhehoqi nje kurs trajnimi. Kjo vlen së tepërmi gjatë procesit të mirëmbajtjes të Parkut Arkeologjik të Antigonesë dhe Adrianopolit

No comments:

Post a Comment