04 August 2016

I. TE DHENA TEKNIKE TE AEROPORTIT TE GJIROKASTRESAeroporti i Gjirokastres ndodhet ne nje distance 0.8 km nga ana lindore e qytetit e 0.5 km nga rruga nacionale , shtrihet ne fushen e Gjirokastres, eshte ne nje lartesi 190 m mbi nivelin e detit. Aeroporti perfshin nje siperfaqe komplekse rreth 124 000 m2 nga te cilat, 96000 m2 perfaqesojne pisten e fluturimit, 18 000 m2 sheshi i rakordimit dhe 10000 m2 zona e sherbimit.
Aeroporti sot ka nje piste me gjatesi 1250 m dhe gjeresi 100 m duke i shtuar kesaj edhe ambientet per parkimin e avioneve me permasa 300 m gjatesi dhe 80 m gjeresi si dhe nje siperfaqe prej rreth 20.000 m2 te Zones ku ndodhen godinat e aeroportit.

Per ta bere aeroportin te pershtatshem per avione qe transportojne pasagjere eshte e nevojshme qe pista te shtrohet me konglomerat bituminoz ne te gjithe gjatesine e saj prej 1. 200 m dhe me nje gjeresi prej 30 m(tabela 2). Standartet nderkombetare ICAO(Organizata Nderkombetare e Aviacionit Civil) vendosin nje forme kodifikimi te aeroporteve te quajtur “kodi i referimit te aerodromit (aerodrome reference code)”. 

Kodi i referimit bazohet ne dimensionet dhe kerkesat operative te tipit te avionit qe parashikohet se do te perdori me shume uljet ne piste , ose midis te gjithe tipeve te aeroplaneve do te zgjidhet ai qe ka kerkesat me te shumta ne fazen e ngritjes, uljes, rrotullimit dhe parkimit, i cili njihet me emrin “avion kritik”, theksojme se aeroporti i Gjirokastres i ploteson keto parametra dhe eshte ne listen e emregjencave per ulje ne raste avarie, per linjat nderkombetare

No comments:

Post a Comment