26 August 2016

Drejt perfundimit Qendra e Asim Zenelit...


           
Fondi Shqiptar i Zhvillimit tha se eshte drejt përfundimit sistemimi i qendrës së fshatit Asim Zeneli, pjesë e njësisë administrative Antigone në Rrethin e Gjirokastrës; një qendër fshati e rikonstruktuar e cila do të ofrojë mjedise çlodhëse e argëtuese për komunitetin dhe turistët e shumtë që vizitojnë Parkun Arkeologjik të Antigonesë.

No comments:

Post a Comment