14 August 2016

Aeroport në Gjirokastër, banorët kërkojnë riaktivizim të aerodromit

No comments:

Post a Comment