07 July 2016

Zona Historike dhe Mjedisi

Pastrimi i Obeliskut dhe mjediseve përreth,  në funksion të mbajtjes pastër të ambientit. Mjediset pritet te vihen ne dispozicion te administartes bashkiake.

No comments:

Post a Comment