27 July 2016

Tregues te permiresuar te barazise gjinore ne GjirokasterNe administraten e Bashkise Gjirokaster si dhe Agjencite   pjese e struktures jane te  punesuar sipas treguesve gjinore perkatesisht:


     1.Bashkia Gjirokaster                        36 femra            38 meshkuj
   
     2.Agjencine e te Ardhurave               10 femra            25 meshkuj
                          
    3.Agjencia e Sherbimeve Bujqesore,
 Veterinare  dhe Mjedisore                       3 femra            20 meshkuj

                            

No comments:

Post a Comment