02 July 2016

Policia greke arreston 4 doganiere shqiptare

Policia greke thote se ka arrestuar katër persona të  cilë t u janë  deklaruar si zyrtarë   doganave shqiptare të  cilë t akuzohen pë r  lidhje me një  grup grabitë sish sendesh   Greqi.

Sipas policisë  greke ndalimi u bë   zonë n Konicë  -Janinë  afë r kufirit shqiptar .Policia greke tha se forcat policore greke  vunë   re në  segmentin Konicë  janinë  se një  autoveturë  ku ndodheshin katë r shqiptarë t shoqë ronte dy kamionë  tregë tarë .Pas sinjalit të  policsë  greke  autovetura shqiptare nuk i ë shtë  bindurr kontrollit dhe ka devijuar rrugë n pë r ti shpë tuar policisë , por më  pas ë shtë  kapur. Policia greke ka arrestuar më  pas edhe dy shoferë t në  kamionë t e të  cilë ve janë  gjendur  mjete dhe pajisje të  cilat dyshohet se janë  vjedhur në  rajone të  ndryshme të  Greqisë . Traktorë   vegjë l bujqë sorë  dhe mjete bujqë sore janë  identifkuar si të  vjedhrua në  zonë n e Atikë s  gjatë  majit dhe qershorit të  kë tij viti , thanë  burimet policore greke ndë rkohë    po vijon puna pë r evidentimin e sendeve të  tjera të  vjedhura si aparate celularë ,pasjisje elektrike, kompjuter etj. Prokuroi i Janinës po heton aktivitetin e një  grupi shqiptarë sh që  grabiste sende në  Greqi dhe i transportonte në  Shqipë ri me që llim pë r ti rishitur. Sipas burimeve greke pritet të  hetohet edhe roli i 4 perosnave që  janë  deklaruar si zyrtarë  të  doganë s  shqiptare në  kë të  aktiviotet kriminal.

Drejtoia Shqiptare e Doganave nuk ka dhë në  ende ansjë  koment pë r ngjarjen dhe  mundë isnë  e pë rfshirjes së  personelit të  saj në  një  aktivitet të  tillë  kriminal.

No comments:

Post a Comment