04 July 2016

Nderhyrje emergjente, por nevojat jane te medha

Drejtoria e Kultures Kombetare,Gjirokaster nisi nje  ndërhyrje emergjente në banesën Ndreu dhe në objektin DEMIRI në pazarin Historik    

No comments:

Post a Comment