12 July 2016

Keshilli bashkiak Gjirokaster thirret te premten ,merni pjese...

Bazuar në ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53, Këshilli i Bashkisë Gjirokastër do të zhvillojë ditën e premte, datë 15.07.2016, mbledhjen e radhës me këtë rend dite:
1. P/Vendim: Për “Dhënien e ndihmës ekonomike, muaji korrik 2016”.

2. P/Vendim: Mbi ‘Reformimin ligjor të Sport Klub Luftëtari”.

3. P/Vendim: Për “Një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 3, datë 18.02.2016”

4. P/Vendim: Për “Sistemim në Shtëpinë e të Moshuarve Gjirokastër”.

5. P/Vendim: Për “Dhënie titull nderi z. Enver Zazani”
6. Të ndryshme.


Mbledhjet e Këshillit Bashkiak zhvillohen të hapura dhe në to mund të marrin pjesë të gjithë qytetarët e interesuar.

No comments:

Post a Comment