30 July 2016

Dita Botërore Kundër Trafikimit të Personave

A E DINI? 

Sot është Dita Botërore Kundër Trafikimit të Personave.  Mbështesni  sistemin kombëtar të mbrojtjes së fëmijëve, përmes fushatave për njohjen, identifikimin & kundërveprimin ndaj trafikimit të fëmijëve.

No comments:

Post a Comment