10 July 2016

Çfarë konsiderohet informacion publik?Informacion publik është çdo e dhënë e rregjistruar nga institucionet publike në çfarëdo lloj forme e formati, gjatë ushtrimit të funksionit publik, pavarësisht se kush ka qenë autoriteti që e ka përpiluar atë.

No comments:

Post a Comment