11 July 2016

Bashkia Gjirokastër,portal per ankesat

Bashkia Gjirokastër tha se ka vene ne dispozicion për çdo ankesë apo shqetësim, portalin http://gjirokaster.permiresoqytetin.al/ .Klikoni dhe të depozitoni aty ankesën tuaj.

No comments:

Post a Comment