16 July 2016

18 – 24 Korrik 2016, java shqiptare e medias sociale në Shqipëri


25 vjetori i themelimit të programit MEDIA të Bashkimit Evropian, i cili që prej vitit 2014, i është bashkuar programeve të kulturës të BE –së, me titullin EVROPA KRIJUESE, e gjen Shqipërinë për herë të parë anëtare më te drejta të plota, duke i dhënë mundësi të gjithë sektorit të industrisë krijuese shqiptare të aksesojë fondet e BE –së mbi : prodhimet, shpërndarjen, trajnimin dhe zhvillimin e produkteve kinematografike dhe ato audiovizuale si dhe mbështetjen e festivaleve apo eventeve kinematografike dhe ato audiovizuale me fokus : zhvillimin e audiencës dhe shpërndarjen e filmit evropian.
2016, që përkon me 25 vjetorin e themelimit të programit Media, do të jetë një vit në të cilin Komisioni Evropian, Agjencia EACEA që administron programin Media të Evropës Krijuese, do t`i dedikojë një javë të plotë promovimi në median seciale industrisë krijuese të të gjitha vendeve që marrin pjesë në programin Media.

18 – 24 korrik 2016, është java shqiptare e medias sociale e mbështetur nga Komisioni Evropian / EACEA programi Media. Gjatë kësaj jave, Media Desk Albania, do të postojë një cikël informacionesh në lidhje me zhvillimet e industrisë krijuese në Shqipëri, këto postime do të shpërndahen në median sociale të Komisionit Evropian / EACEA, Evropa Krijuese programi Media, si dhe nga të gjitha mediat sociale tv të gjitha zyrave MEDIA DESK të vendeve që marrin pjesë në programin Media.

No comments:

Post a Comment