21 June 2016

Vaditja e tokave ne Gjirokaster

Bashkia Gjirokastër  thote se pas pastrimit të 6000 metra linear kanal vaditës, 600 ha tokë bujqësore janë nën ujë.
- Pas hapjes së kanalit vaditës me gjatësi 90 m, që furnizon fshatrat Humelicë dhe Palokastër, 95 ha tokë në këtë zonë furnizohen me ujë.

- Kanali vaditës i fshatit Hundëkuq u rehabilitua pas 95 vitesh dhe tashmë furnizon me ujë 50 ha tokë.
- Nga pastrimi i kanalit nga përroi i Dhoksatit- Valare, me gjatësi 2100 m, tashmë furnizohen 190 ha tokë.
- Pas 15 vitesh u pastrua kanali Lumi i Kardhiqit- Palokastër- Mashkullorë- Virua, me gjatësi 2020 m e që furnizon një sipërfaqe prej 160 ha tokë bujqësore.
- Nga pastrimi pas 10 vitesh i kanalit Liqeni i Dhoksatit- Fushat e Këllëzit në gjatësi 240 m linear mbulohen me ujë 20 ha tokë bujqësore.
- Kanali ujitës i fshatit Shën Todhër mbulon me ujë një sipërfaqe prej 10 ha. 
- Pas pastrimit dhe hapjes së kanalit të ri ujitës Lumi i Zhulatit- Kakodhiq në një gjatësi 790 m linear, mbulohet me ujë një sipërfaqe 70 ha.

No comments:

Post a Comment