02 June 2016

Prokurimet Bashkia Gjirokaster/open.data.al

Objekti i Tenderit
Vlera / Fondi Limit Lekë
Statusi i Tenderit
Operator ekonomik kontraktues
Vlera fituese
272,900
Lidhur Kontrata
NETSYSCOM
230,000
393,000
Lidhur Kontrata
4 ALB
250,000
71,660
Shpallur Procedura
791,597
Lidhur Kontrata
ELKRI&Co SHPK
444,444
2,083,330
Shpallur Procedura
215,731,000
Rishpallur Prokurimi
11,383,200
Shpallur Procedura
3,333,100
Rishpallje me Lidhje Kontrate
Andrea Caca
3,281,500
946,874
Rishpallje me Lidhje Kontrate
M.A.K STUDIO SHPK
531,000
137,200
Lidhur Kontrata
LLAZO SHPK
137,200
1,250,000
Lidhur Kontrata
Flady Petroleum SHPK
1,250,000
1,666,670
Lidhur Kontrata
ELKRI&Co SHPK
899,400
1,250,000
Njoftuar Fituesi
Paera SHPK
977,800
6,666,600
Lidhur Kontrata
R & R GROUP SHPK
4,790,000
1,871,670
Lidhur Kontrata
ELKRI&Co SHPK
1,143,520
1,250,000
Lidhur Kontrata
SARK SHPK
898,860
208,333,000
Lidhur Kontrata
ALBA KONSTRUCTION SHPK + FUSHA SHPK
164,407,744
1,250,000
Lidhur Kontrata
TEA -D SHPK
901,200


No comments:

Post a Comment