08 June 2016

PER PROGRAMIN NDERKUFITAR INTERREG 2014-2020Në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020, në prani të target-grupit që përbëjnë partner ndërkufitarë, u shpall Thirrja e Dytë për projekt propozime. Mernin pjesë partnerë të interesuar të zonës aktive të këtij programi nga Greiqa, si: Grevena, Kastoria, Florina, Arta, Thesprotia, Janina, Preveza, Zaqintho, Korfuz, Qefallonja, Lefkadha. Nga zona aktive e Shqipërisë, ishin përfaqësues nga Qarku i Beratit, Gjiorokastres, Korçes dhe Vlores.
Në Ditën e Informimit në Sarandë u prezantua programi Thirrja e dytë për projekt-propozimet e INTERREG 4, Greqi-Shqipëri, 2014-2020. Të pranishmit u njohën me akset prioritare, si dhe me objektivat specifike, prej të cilave u veçuan: Rritja e kapaciteteve infrastrukturore në zonën ndërkufitare në menaxhimin e transportit, ujit dhe mbetjeve, mbrojtja mjedisore dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore, efiçenca e energjisë dhe përdorimi i sistemeve të energjisë së rinovueshme, parandalimi i rreziqeve dhe menaxhimi i katastrofave natyrore me fokus, zjarrin në pyje.
Fokus më vete ishte nxitja e ekonomisë lokale, ku, si objektiva specifike janë përcaktuar: ruajtja e resurseve kulturore dhe natyrore, si parakusht për zhvillimin e turizmit të zonës ndërkufitare, përmirësimi i kapaciteteve të zonave ndërkufitare për të mbështetur sipërmarrjen, mbijetesën e bizneseve dhe konkurrencën. 
Ministrja e integrimit Klajda Gjosha, në fjalën e vet, vlerësoi takimin informues me ndikim si në zgjerimin e përfshirjes së partnerëve mes dy vendeve, ashtu edhe në bërjen transparente të këtyre programeve europiane.
Thirrja do të qëndrojë e hapur deri më 5 Shtator 2016. Buxheti në total i thirrjes (përfshirë dhe bashkëfinancimin) është 13.782.817 Euro.

No comments:

Post a Comment