18 June 2016

Nxitet transparenca vendore


Gjirokastër – Takimi i BIRN me aktorë kyç në zonën e Gjirokastrës për të mësuar mbi problemet e qytetarëve me pushtetin vendor pas reformës administrative dhe territoriale si dhe për të gjetur mënyrat për rritjen e presionit qytetar ndaj bashkive për më shumë transparencë dhe llogaridhënie.
Leviz Albania

No comments:

Post a Comment