24 June 2016

Investim ne Humelice

Në fshatin Humelicë, Njësia Administrative Cepo. Për herë të parë, banorët e këtij fshati do ta kenë rrugën hyrëse të shtruar me asfalt. Ndërhyrja sipas Bashkise përfundon brenda pak ditësh.


No comments:

Post a Comment