08 June 2016

Konferencë shkencore për Vjosen

Lumi Vjosa në Shqipëri është një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës, që rrjedh i pandikuar në mënyrë të natyrshme, karakterizuar nga një shumëllojshmëri e lartë karakteristikash hidromorfologjike, nga kanionë të bukur, rrjedha të rrëmbyeshme, ishuj dhe kthesa që krijojnë gjarpërime të mrekullueshme. 
Megjithë planet e ngritura rreth ndërtimit të një zinxhiri hidrocentralesh në Vjosë, në të njëjtën kohë, lumi përfaqëson një mundësi unike për shkencën evropiane të lumenjve për të vlerësuar ekologjinë e lumenjve të egër.
Për herë të parë në Shqipëri, ka nisur sot (përmbyllet nesër me vizitë në terren në Këlcyre) një konferencë me ekspertë nga Shqipëria, Austria dhe universitetet gjermane të cilët vijnë sëbashku për të prezantuar dhe diskutuar njohuritë teknike në lidhje me Vjosën. Ndërsa ekspertët shqiptarë do të identifikojnë informacionin ekzistues në lidhje me këtë lumë si bazë për zhvillimin e konservimit dhe menaxhimit të konceptit, kolegët e tyre nga Austria dhe Gjermania do të paraqesin standardet ndërkombëtare të shkencës së lumenjve dhe kërkesat ligjore të Bashkimit Evropian. Konferenca përpiqet t'iu përgjigjet pyetjeve si: Çfarë dimë ne rreth Vjosës? Çfarë duhet të analizojmë ne, duke ndjekur standardet e Bashkimit Evropian? Çfarë duhet të vlerësojmë në përgatitjet për të planifikuar hidrodigat? Çfarë roli mund të luajë Vjosa në shkencën e lumit Evropian? Struktura dhe formati i konferencës është projektuar për të maksimizuar ndërveprimin mes pjesëmarrësve. 
Qëllimi final është zhvillimi i një Memorandumi i njohurive ekzistuese dhe përshkrimi i një programi interdisiplinar hulumtimi. Në këtë konferencë diskutohen kushtet në kuadrin gjeografik të ujëmbledhësit të Vjosës, menaxhimi sasior i burimeve ujore dhe presionet në ujembledhesin e Vjosës, cilësia e ujërave në pellgun e Vjosës, cilësia biologjike e ujërave në pellgun e Vjosës, struktura bregore e peizazhit dhe vegjetacioni ekologjik i lumit Vjosa, perspektiva e biodiversitetit e lumit Vjosa, shërbimet e ekosistemit dhe dimensioni njerëzor i ujëmbledhësit te Vjosës, konsiderimi i ndikimit mjedisor në ujëmbledhësin e Vjosës, qasjet ndërdisiplinare shkencore për menaxhimin e lumit, proceset hidromorfologjike si tipare kryesore për menaxhimt, të mirat ekologjike dhe shërbimet e sistemeve të lumenjve , bio-treguesit si mjet për Direktivën në kuadër të Ujit të BE-së dhe sfidat e menaxhimi të lumenjve: brenda kornizës evropiane. Kjo konferencë organziohet nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Vjenës, Austri dhe Universitetin e Burimeve Natyrore dhe të Shkencave të Jetës (Boku), Vjenë, Austri.

Mjedisi Sot
No comments:

Post a Comment