20 June 2016

Komisioneri për të Drejtë Informimi urdhëron transparencë për koncesionet

Në dy vendime të rëndësishme, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së të Dhënave Personale urdhëroi publikimin e dokumenteve të koncesioneve të cilat deri më sot janë konsideruar si “konfidenciale” apo “sekret tregtar” nga ana e qeverisë. Lajmi behet  i ditur nga Agjensia BIRN

No comments:

Post a Comment