20 June 2016

Keshilli Bashkiak, ne Gjirokaster deshton, ne Libohove mblidhet neser


Mbledhja e Keshillit Bashkiak u nderpre ne Gjirokaster pasi demokratet dhe socialiste nuk bene shumicen e nevojshme qe mbledhja te zhvillohej.
Ndersa ne Libohove Këshilli Bashkiak  zhvillon mbledhjen e radhës ditën e nesërme.
Keshilli publikoi  rendin e  dites :
Informacion nga Agjensia e Shërbimeve Bujqësore Veterinare Mjedisore. Relacion mbi gjendjen e bujqësisë në Bashkinë Libohovë për periudhën Janar-Qershor 2016.
Projekvendim “Për miratimin e buxhetit afatmesëm 2017-2019”
Projektvendim “Për dhënie titulli “Qytetar Nderi”
Projektvendim “Për përdorimin e fondit rezervë”
Projektvendim “Për miratimin e dhënies së ndihmës ekonomike dhe paaftësisë për muajin qershor 2016”
Të ndryshme

Keshilli Bashkiak kujtoi qytetaret se mbledhjet janë të hapura.

No comments:

Post a Comment