02 June 2016

Kalaja e Melanit


Kalaja e Melanit, e shpallur Monument Kulture i Kategorisë së Parë në vitin 1963, ndodhet në fshatin Nepravishtë, Bashkia Libohovë, pranë Teqesë së Melanit. Ajo shtrihet në suprinën e një pllaje trekëndëshe, me kulmin e orientuar drejt lindjes. Në veri e në jug, anët e saj bien thikë mbi dy platforma ndërmjetëse, ndërsa në perëndim ulen në drejtim të fushës me rënie thuajse vertikale dhe shkëmbehet me tarraca. Muret rrethuese me përjashtim të anës veriore të thiktë e të paarritshme, e qarkojnë pllajën në perëndim, jug e lindje, madje duke zbritur në këtë anë dhe në platformën veriore. Muret rrethuese paraqiten me dy stile, i pari poligonal dhe i dyti drejtkëndësh me faqe të rrafshëta. Ndërtimi i saj daton para viteve 1900 dhe aktualisht është rrënojë. Zë një sipërfaqe prej 87224 m2.


Netcastle

No comments:

Post a Comment