09 June 2016

Bashkia Vlore,program aktiv Transparence

Bashkia Vlorë është vlerësuar me nota mjaft pozitive për transparencën ndaj qytetarëve, në kuadrin e zbatimit të të drejtës së informimit publik.Ky vlerësim është bërë nga Instituti për Studime Politike(ISP), që ka ndërmarrë nismën “Bashki e Hapur”, një projekt që mbështetet nga Ambasada e Zvicrës në Tiranë, përmes “LëvizAlbania”.

No comments:

Post a Comment