10 June 2016

Atelie e Trashegimise per femijet


14 fëmijë dhe tri eduktatore të Kopshtit Nr. 6 në Gjirokastër morën pjesë në atelienë e trashëgimisë të organizuar në datën 9 qershor në qytetin e gurtë. CHwB Albania vendosi që t’i njihte fëmijët me libërthin “Xhubleta – Veshja e Lashtë e së Bukurës së Maleve” .

No comments:

Post a Comment