28 May 2016

Ja se si te regjistroni organizaten tuaj ne Portalin e Komisionit Evropian perpara se te aplikoni per nje thirje per propozime Media ose Culture te Programit Evropa Krijuese.

No comments:

Post a Comment