27 May 2016

Monitorim per Lejlekun e Bardhe ne kufirin greko shqiptar


Agjensia per Menaxhimin e Lumenjve Acheron dhe Kalama po marrin pjesë në programin e monitorimit të grupit kërkimor për lejlekut të bardhë në bashkëpunim me departamentin e Zoologjise së Universitetit Poznan ne Poloni. Gjatë 5 muajve (deri në nisjen e lejlekëve në gusht) pritet te vazhdoje ky proces. Monitorimi i Lejlekut në shumë vende të Evropës Perëndimore kryhet rregullisht gjatë sezonit të mbarështimit, por situata në Evropën Qendrore dhe Lindore mbetet e panjohur. Zonat e lumenjve greke  jane afer kufirit me Shqiperine. Edhe ne disa zona te Sarandes afer kufirit jane vene re familje lejlekesh te ketij lloji. 

No comments:

Post a Comment