27 May 2016

Kryqi i Kuq Gjirokaster zhvillon Forumin Vjetor


Kryqi i Kuq, Dega Gjirokaster zhvilloi Mbledhjen e Anëtarëve. Në forumin me te rendesishem të Degës, u mor në analizë veprimtaria e degës për periudhën 2014 dhe 2015, si dhe u miratua plani i veprimtarive dhe buxheti për vitin 2016 si dhe parashikimet per veprimtarite per 2017. Ne takim pervec raportit narrativ dhe finaciar nga sekretari dhe kryetari i Deges pati mjaft diskutime nga anetaret pjesmarres.Forumi vleresoi kontributin e vullnetarëve, te cilet meritojnë falënderimet e të gjithëve, në mënyrë të veçantë të njerëzve në nevojë. 

No comments:

Post a Comment