27 May 2016

Keshillim me publikun per By -Pass -in e Gjirokastres

Autoriteti Rrugor Shqiptar me fonde të buxhetit të shtetit ka planifikuar hartimin e projektit rrugor “Studim Projektim By Pass Gjirokastër”. Në kuadër të prezantimit të projektit dhe të raportit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për segmentin rrugor “Studim Projektim By Pass Gjirokastër”, Autoriteti Rrugor Shqiptar organizon Konsultim Publik Ditën e martë, datë 31.05.2016, ora 10.30, Kinemaja e Re.

No comments:

Post a Comment